Kredyt minusy

kalkulator kredytowy egospodarka

kalkulator kredytowy egospodarka

Wprowadzenie dokumentalnym kredytów w Nigerii

Wprowadzenie:

Dokumenty kredytowe jest jedną z najczęstszych metod płatności międzynarodowych przyjętych przez firmy w Nigerii do rozliczania międzynarodowych zobowiązań handlowych. Bardzo wiele międzynarodowych eksporterów akceptują takie dokumenty wydane przez nigeryjskich banków. Te eksporterzy biorą ryzyko lokalnych banków, podczas gdy inne wymagają potwierdzenia innych "międzynarodowych banków mających siedzibę naprawa turbosprężarek w Europie, Ameryce Północnej między innymi dla niektórych lokalnych Dokumentalnych kredytów.

Nigerii Banki są zgodne z przepisami Międzynarodowej Izby Handlowej regulaminu Dokumentalnych kredytów (ICC Liczba publikacji 600, wydanie 2007). To definiuje kredytowej jako: "każdy układ, jednak nazwane i opisane, że jest nieodwołalna, a tym samym stanowi wyraźne zobowiązanie banku otwierającego w celu wywiązania się zgodny prezentacja".

Innymi słowy, ten dokument może być postrzegane jako zobowiązanie przekazane przez bank w imieniu swojego klienta do zapłaty sprzedawcy towarów / usług pewna kwota pieniędzy pod warunkiem że sprzedawca przedstawia dokumenty zwane w ramach kredytu oraz spełnia inne warunki określone niej w terminie wyznaczonym czasie.

Wiele lokalnych importerów jak tego rozwiązania, ponieważ:

Są one w stanie uzyskać finansowania bankowego przy użyciu tego instrumentu

Są pewni, że ich bank nie będzie zapłacić sprzedającemu, chyba że wszystkie warunki kredytu są przestrzegane nabywca może kontrolować jakość i ilość towarów, wzywając do pewnych dokumentów w ramach kredytu

Importer może uzyskać kredyt od eksportera od eksporter będzie podejmowanie ryzyka banku wydającego zamiast tego importera

Jego transakcje kwalifikują się do oficjalnego rynku walutowy m, który jest tańszym źródłem dewiz

Praca Dokumentalnych Credits:

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: Produkcja cnc Łódź